Privacyverklaring

To Be Healthy gevestigd aan de Stevensweg 16, 3319 AK te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

To Be Healthy acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://tobehealthy.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-01-2020

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die To Be Healthy aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Klanten

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer
Foto (met uw toestemming, bijvoorbeeld tijdens de groepstraining)
Video (met uw toestemming, bijvoorbeeld tijdens de groepstraining)

Sollicitanten / Werknemers

Voor- en achternaam
Geboortedatum / plaats
Adresgegegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Nationaliteit
BSN
Kopie legitimatiebewijs
Bankrekeningnummer
IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

To Be Healthy verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

- Gegevens over algemene gezondheid

Deze informatie kan mondeling worden verkregen van een klant die bijvoorbeeld kampt met een blessure. Ook voeren wij gezondheidschecks uit waarbij informatie wordt verkregen uit o.a. leeftijd, gewicht, vetpercentage, spiermassa, botmassa, metabolische leeftijd en vochtpercentage. Deze gegevens worden aan de klant meegegeven en alleen met toestemming van de klant verwerkt in een excel bestand.

- Arbeidsovereenkomst(en)

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U op de hoogte te houden van aankomende events waar u zich voor kunt inschrijven
Het plaatsen van foto’s en video’s op onze social media kanalen om onze dienstverlening naamsbekendheid te geven bij potentiële klanten
Om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren en verbeteren
Het verwerken van uw sollicitatie
To Be Healthy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
To Be Healthy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

To Be Healthy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Wij maken gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld Fitmanager, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

To Be Healthy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lianne@tobehealthy.nl

Kennis komen maken?

[iconpress id=”local_729″ title=”heart” style=”color:#FFFFFF; font-size:18px;” ] To Be Healthy | Lianne Stomp

[iconpress id=”local_294″ title=”home” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] Stevensweg 16

[iconpress id=”local_2479″ title=”location on” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] 3319 AK Dordrecht

[iconpress id=”local_3220″ title=”phone” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] 06 48795041

[iconpress id=”local_2495″ title=”mail” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] lianne@tobehealthy.nl

[iconpress id=”local_908″ title=”suitcase” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] KVK nummer: 84201878

[iconpress id=”local_908″ title=”suitcase” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] BIG nummer: 19065373330

[iconpress id=”local_908″ title=”suitcase” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] BTW nummer: NL003534262B52

(Visited 228 times, 1 visits today)